Sodankylän kotisivut uudistuvat

Sodankylän kunta on aloittanut www.sodankyla.fi sivuston uudistamisen. Kunnan etusivulle on avattu sähköinen kysely, johon vastaamalla voi vaikuttaa uusien

sivujen sisältöön. Kysely on avoinna helmikuun loppuun saakka.
Sähköinen asiointi ja asiakaslähtöisyys keskiössä

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kuntalaisille. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi paperisten hakemusten muuttumista sähköisiksi lomakkeiksi. Sähköinen asiointi karsisi turhia työvaiheita ja nopeuttaisi asioiden käsittelyä. Mitään palveluita ei siirretä yhtäkkiä sähköiseen muotoon vaan muutokset tapahtuvat asteittain, kuntalaisia kuunnellen.

Asiakaslähtöisyyteen aiotaan uudistuksessa panostaa muutenkin. Nykyisiä sivuja on kritisoitu niiden monimutkaisesta rakenteesta. Tarkoituksena on, että uudistuksen jälkeen käyttäjät löytävät sivustolta helpommin ja nopeammin tietoa kunnan palveluista ja ajankohtaisista asioista.

Kuntalaisten palaute uudistuksen takana

Sodankylän kunta kysyi viime vuonna palautetta viestintänsä kehittämiseen avoimen palautekanavan kautta. Kanavalla kunnan kotisivut nousivat yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista. Kuntalaiset odottavat myös kunnan siirtymistä sosiaalisen median piiriin. Sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia selvitetään kotisivu-uudistuksen yhteydessä.

 

Kommentoi

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.