Kuntalaisten ääni kuului palautekanavan kautta

Sodankylän kunta kuuli kuntalaisia sähköisen palautekanavan kautta elokuun puolesta välistä vuoden loppuun. Kunta sai kanavalta paljon hyviä ideoita viestintänsä kehittämiseen.

Kehittymishalu nähtiin hyvänä, lisää tietoa kaivataan valmisteilla olevista asioista

Palautekanavalla kysyttiin vastaajien mielipidettä kunnan viestinnän nykytilasta ja viestinnän kehittämiskohteista. Hyväksi nähtiin mm. sähköiset palvelut, kuten terveyskeskuksen ajanvaraus sekä kotisivujen kautta löytyvä tieto vapaista asunnoista ja kunnan päätöksistä. Myönteisenä vastaajat kokivat myös kunnan halun kehittää omaa viestintäänsä ja kuulla kehittämistyössä sekä kuntalaisia että henkilöstöään.

Nykyistä enemmän tietoa kaivataan valmisteilla olevista asioista ja ajankohtaisista tapahtumista. Myös palveluista tiedottamiseen tulee kunnan jatkossa kiinnittää huomiota. Erityisinä kehityskohteina esille nousivat kunnan kotisivut sekä sosiaalisen median käyttö tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana.

Kotisivujen uudistamistyö on jo aloitettu

Saadun palautteen pohjalta on kunnassa aloitettu kotisivujen uudistaminen. Tavoitteena on selkeyttää sivustoa ja lisätä sähköisiä palveluita. Kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan uudistamistyöhön vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Kysely löytyy kunnan kotisivujen kautta, osoitteesta www.sodankyla.fi.

Moni palautekanavalle vastanneista toivoi kunnan viestivän nykyistä enemmän sosiaalisen median kautta. Suosituimpana kanavana esille nousi Facebook, johon kunnalle toivottiin omia sivuja. Sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia selvitetään kunnassa kuluvana keväänä.

Palautetta voi antaa jatkossakin

Palautekanavalle vastanneet kokivat palautteen antamisen mahdollisuudet keskimääräisesti melko huonoiksi. Suurin osa vastaajista haluaisi antaa jatkossakin palautetta avoimen palautekanavan kautta. Palautteen antaminen on jo nyt mahdollista kunnan kotisivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Uusien palautekanavien käyttöönottoa pohditaan kotisivujen uudistamistyön yhteydessä.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.