Viiankiaapa voi romuttaa koko Naturaverkoston olemassa olon

Seppo Aikion mukaan Natura-suojelualueverkoston perusteet murenevat pahasti, jos Viiankiaavalle rakennetaan kaivos. Suoalue tuhoutuu ja muuttuu savannimaiseksi. Myös Kitisen vedenlaatu kärsii pahasti.

Viiankiaapa tulee lähivuosina toimimaan näyttämönä, jossa otetaan mitta kokonaisen eurooppalaisen luonnonsuojelualueverkoston olemassaolosta.

Kaivoskaavailun vuoksi Viiankiaapa nousee ennakkotapaukseksi, jonka myötä Natura-verkosto aloittaa romuttumisensa tai vaihtoehtoisesti lujittaa asemansa.

Suomen luonnonsuojelupiireissä tilanne on tiedostettu. Lapin luonnonsuojelupiirin varapuheenjohtaja Seppo Aikio tiivistää asian kysymykseen, voiko Natura-alueelle perustaa kaivosta vai ei?

-Se ei ole meillä kansallisesti päätettävissä, sillä Natura on eurooppalainen luonnonsuojelualueverkosto. Euroopan komissio tekee siitä aikanaan ratkaisunsa, mikäli asian niin pitkälle etenee.

-Tosin suomalaisetkin joutuvat ottamaan tilanteeseen kantaa, sillä Viiankiaapa on osa vanhaa kansallista soidensuojelualuetta, josta eduskunta on aikoinaan päättänyt, mainitsee Seppo Aikio.

 Viiankiaapaa ei voi korvata suojelullisesti

EU:ssa eräillä Natura-alueilla on aikaisemmin tehty joitakin poikkeuksia suojelun suhteen. Nämä tapaukset ovat yhden käden sormissa laskettavissa ja ne on tehty yhteisymmärryksessä osapuolten kesken. Naturalain mukaan Natura-aluetta voi hyödyntää vain, jos tilalle on tarjolla korvaava suojelualue.

-Aiemmissa tapauksissa tilalle on aina saatu korvaava alue tai luonnonsuojelullisesti vieläkin merkittävämpi alue, mikä on mahdollistanut vaihdon. Viiankiaavan luontotyypille ei ole mahdollista löytää korvaavaa aluetta, sillä sellaista kertakaikkisesti ei ole, korostaa Aikio.

Samantyyppisiä suoalueita on eteläisemillä seuduilla jäljellä enää pari sataa hehtaaria. Viiankiaapa itsessään on jo 500 hehtaarin suuruinen. Ainutlaaatuiseksi suoalueen tekee vielä se, että se on pöytätasainen.

Viiangin myötä Natura menettää merkityksensä

Seppo Aikion mukaan on selvää, että Sodankylässä tulevat kohtaamaan kaikki Euroopan merkittävimmät luonnonsuojelutahot, jos tilanne niin vaatii.

-Viiankiaavasta tulee ennakkotapaus Natura-alueen käytön suhteen. Jos sinne perustetaan kaivos niin suojelualueverkoston perusteet murenevat pahasti. Kun pää on saatu auki, mille alueelle mennään seuraavaksi?

-Mikäli Viiangilla käy huonosti Natura-alueita ei voida yleisesti enää laskea suojelualueiksi. Natura-alueet on jokaisessa valtiossa perustettu nimenomaan ehdottomiksi minimeiksi vielä jäljellä olevan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, perustelee Seppo Aikio näkemystään.

Kysymys Viiankiaavan käytöstä on kärjistynyt vähä kerrallaan. Merkkejä synkistä pilvistä on ilmaantunut, sillä Aikion mukaan AA Sakatti Mining Oy on jo uhkaillut luonnonsuojelutahoja korvausvaatimuksillaan.

-Sitä se tosin saa tehdä kaikessa rauhassa. Meidän toimintamme pohjautuu Suomen perustuslakiin.

Lain henkeä tulkitaan väärin

Seppo Aikion mielestä merkittävää on, että Lapin luonnonsuojelupiiri ei ole vastustanut Keski-Lapissa kaivostoiminnan syntymistä. Piiri on korostanut, että kaivosten perustamisessa ympäristökysymykset on otettava perusteellisesti huomioon.

Piiri on ottanut myönteisen kannan Pahtavaaran kaivokseen ja Kevitsan kaivokseen, mutta kaivosta luonnonsuojelualueelle se ei sulata.

-Natura-alueella on tutkimus sallittua, mutta lain henki on kyllä se, että tutkimusta voi tehdä luontoarvojen tms. seikkojen kartoittamisessa. Lain henkeä tulkitaan täysin väärin, jos alueella tehdään tutkimusta, joka tähtää kaivostoiminnan sallimiseen.

-Mutta niinkin voi tulkita, kun asia kerran on tulkinnan varainen. Tosiasiassa Viiankiaavalla ei ole kyse enää mistään malminetsinnästä, vaan malmion kartoituksesta, toteaa Seppo Aikio.

Tukes toimii kaivosten ehdoilla

Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi viime viikolla Tukesin itsensä pyynnöstä sen myöntämän jatkomalminetsintäluvan Viiankiaavalle. Lupa oli hatarasti perusteltu ja uudella käsittelyllä pyritään nopeuttamaan luvan saamista.

Seppo Aikio ei kummastele Tukesin menettelyä. Hänen mielestään se on lähtenyt leikkiin kaivosten ehdoilla, josta puolueettomuus on kaukana.

-Syksyllä Sodankylän kaivosillassa Tukesin edustaja Terho Liikamaa puhui niin avoimesti kaivosten puolesta ja vähätteli päästöjen vaikutuksia, ettei voinut kuin silmiä pyöritellä

-Tuntuu uskomattomalta, että porausluvan voi edelleenkin saada, vaikka on jo käynyt selväksi, minkälaiset jäljet toiminta suoalueelle jättää, hän päivittelee.

Viiankiaavasta tulee savanni

Seppo Aikio maalaa Viiankiaavalle mahdollisesti perustettavasta kaivoksesta synkän kuvan luonnon kannalta.

-Samalla tavalla kuin Kevitsasta Sakatista joudutaan pumppaamaan vettä päivittäin valtavia kuutiomääriä. Se merkitsee, että veden pinta laskee ja samalla laskee myös aavan pinta. Lopulta se kuivuu ja muuttuu savannimaiseksi. Alue tuhoutuu täysin. Kuivuttuaan vallitsevat ilmavirtaukset vievät pölyn ihmisasutuksia kohden.

Kitinen on Aikion mukaan myös todella suuresssa vaarassa. Kitisen vesistöön tulee vedet jo Pahtavaaran ja Kevitsan alueilta.

-Jos Sakatti lasketaan siihen mukaan niin se tarkoittaa tulevaisuudessa väistämättä suljettuja uimarantoja ja syömäkelvottomia kaloja. Kaivosten päästöt jatkuvat jopa 200 vuotta niiden sulkemisen jälkeenkin.

-Kyse on siitä, mitä me täällä haluamme. Haluammeko 26.000 ihmisen kaivoskaupungin sosiaalisine ongelmineen, vaiko suurin piirtein puhtaan elinympäristön, missä sukupolvia jatkaa, kysyy Seppo Aikio.

TUURE NEITOLA

Naturaverkostoon kuuluvalla Viiankiaavalla on kairattu näytteitä sulanmaanaikanakin, vaikka lupa on ollut porauksiin vain talviaikana.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.