Senioreille haetaan sopivaa terveystarkastusmallia

Ikääntyneille haetaan Sodankylässä parhaillaan sopivaa terveystarkastusmallia, jolla tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Kuvassa terveyskeskuskäynniltä tulossa sodankyläläinen Aino Pulkkinen.

Sodankylässä on meneillään hanke, jonka tavoitteena on ikääntyneiden toimintakyvyn, kotona selviytymisen, terveiden elämäntapojen ja itsehoidon tukeminen.

Hanke on osa Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali-ja terveyspalvelut – hankkeen (PaKaste2) alainen hanke. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö, POSKE.

Hankkeen aikana etsitään Sodankylän kuntaan parhaiten sopivaa seniori-ikäisten terveystarkastusmallia. Systemaattisia terveystarkastuksia seniori-ikäisille ei Sodankylässä ole tehty aikaisemmin.

Monen seniorin kohdalla aikaisemmin terveystarkastukset ovat päättyneet työterveyshuoltoon.

Hankkeen aikana seniorisyyneissä keskitytään terveystarkastusmallin ”senorisyynien” kehittämiseen ja toteuttamiseen 67-vuotiaille sodankyläläisille.

Otosryhmäksi on valittu vuonna 1946 syntyneistä 20 – 25 sodankyläläisistä. Henkilöt eivät kuulu ennestään diabetesneuvolan, kotihoidon tai muistineuvolan toiminnan piiriin.

Terveystarkastukset toteutetaan Sodankylän terveyskeskuksen neuvolassa tammi-helmikuussa 2013. Terveystarkastusten pääpainona on asiakkaan voimavarojen etsiminen ja tukeminen.

Seniorisyyneissä etsitään myös niitä riskitekijoitä, jotka voivat horjuttaa asiakkaan kotona asu

misen mahdollisuuksia. Seniorisyyneissä yhtenä tärkeänä osana on myös olemassa olevista palveluista tiedottaminen mahdollisimman laajasti.

Tavoitteena on hankkeen jälkeen saada senioreiden terveystarkastukset osaksi seniorineuvolatoimintaa, johon tällä hetkellä kuuluvat muistineuvola ja fysioterapian alainen kuntoneuvola toiminta.

Sodankylän kunnan ikääntymispoliittisen strategian tavoitteena on, että Sodankylä on ikäihmisille hyvä paikka elää, asua ja osallistua. Seniorisyynihanke tukee osaltaan tätä tavoitetta.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.