Henkilöstöstrategia kantaa hedelmää: Kunnan sairauspoissaolot putosivat syksyn aikana

Hallintojohtaja Paula Alatalon mukaan säästövaikutukset ovat suuret, jos kunnan sairauspoissaoloissa päästään yhdenkin päivän pudotukseen vuoden ajanjaksolla.

Kunnanvaltuuston linjaaman henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet eivät ole mitään sanan helinää Sodankylässä. Vuosi sitten hyväksytyn henkilöstöstrategian hedelmiä on saatu poimia jo kuluneena syksynä.

Syys-marraskuun aikana kunnan sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävällä tavalla. Kun viime vuonna kunnan työntekijöiden sairauspoissaolot olivat keskimäärin 19,5 päivää vuodessa työntekijää kohden, putosi vastaava luku nyt syys-marraskuussa peräti 17,5:een.

Kunnan hallintojohtaja Paula Alatalo on myönteiseen kehitykseen hyvin tyytyväinen. Työtä tämän eteen on tehty paljon ja kiitos siitä kuuluu koko henkilöstölle.

-Jos sairauspoissaoloissa pysyttäisiin tällä tasolla koko vuoden ajan, sen säästövaikutus henkilöstömenoissa nousisi melkoiseksi. Jo yhden päivän putoaminen vuodessa työntekijää kohden tietäisi koko kuntaorganisaatiossa useiden satojen tuhansien eurojen säästöjä.  kertoo Paula Alatalo.

 Henkilöstön jaksaminen monella tavalla tärkeää

Ilmeisemmin kunnan sairauspoissaolot eivät kuitenkaan putoa aivan kahdella päivällä kokonaisuudessaan vuonna 2012, sillä alkuvuosi meni suurin piirtein entisissä merkeissä – joskin alenemista poissaoloissa oli havaittavissa jo keväällä. Kuluvalta vuodelta laadittavaan henkilöstökertomukseen kirjaamme sitten viimeisimmän ja vertailukelpoisen lukeman, Paula Alatalo toteaa.

Kunnan ensi vuoden talousarviossa tavoite sairauspoissaolopäivien laskemiseksi on noteerattu. Tavoitteeksi on asetettu määrän pudottaminen 18,5 päivään vuodessa työntekijää kohden.

Sairauspoissaoloissa on kysymys kunnalle kaikkiaan noin 1,5 miljoonan euron kustannuksista. Summa kuulostaa suurelta, mutta se on loogista, ovathan kunnan palkkakustannukset budjetistakin 60 prosenttia.

Suurimmat säästöt kuntakokonaisuudessa kaikkinensa saataisiin aikaan, jos työntekijät jaksaisivat  työssään. Henkilöstö on meidän tärkein voimavaramme ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen on tavoitteista kaikkein tärkein, toteaa hallintojohtaja.

Sitoutuminen ja motivaatio kohdillaan

Paula Alatalon mukaan kuntasektorilla yleisesti sairauspoissaoloista keskustellaan paljon.

-Kyse on merkittävistä kustannuksista, mutta enemmän pitäisi kuitenkin puhua siitä, kuinka motivoituneita ja  työhönsä sitoutuneita työntekijöitä kunnissa palvelee. Kunnan henkilöstö kokonaisuudessaan on erittäin osaavaa ja ammattitaitoista väkeä, muistuttaa Paula Alatalo.

Hänen mukaansa Sodankylän palvelutarve kasvaa koko ajan ja siksi monet työntekijät ponnistelevat jaksamisensa äärirajoilla. Tilanne on tässä kysymyksessä hyvin vakava. Hallintojohtaja on vakuuttunut henkilöstön työhön sitoutumisesta.

-Kasvavista paineista huolimatta työntekijät eivät jätä perustyötään tekemättä. Tällaiseen johtopäätökseen minä olen päätynyt kuluvan syksyn työyhteisökierroksen tuloksena. Pääsyyt varsinaisiin poissaoloihin itsessään ovat hyvin luonnollisia, kuten ikääntyminen ja fyysisen kunnon heikkeneminen, kertoo Alatalo.

Palaute arjesta hyödyllistä

Kunnan henkilöstöhallinto yhteistyössä työterveyshuollon ja ammattijärjestöjen kanssa on pystynyt tehokkaasti kehittämistyöllään tukemaan kuntaorganisaation perustoimintoja, kuten valtuusto 2011 henkilöstöstrategiassa ja siihen kirjatuissa henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteissa on edellyttänyt.

Työntekijöiden työkyvyn tukemiseen liittyvien toimenpiteiden aktiivisella käyttöönotolla ja riittävän hyvällä perehdytyksellä on kiistatta saatu aikaan tuloksia, jotka pitäisi noteerata tulevaisuutta ajatellen.

-Väki on kuluneen vuoden aikana saatu innostumaan yhteisestä kehittämistyöstä ja varsinkin esimiehet ovat olleet siinä hyvin aktiivisesti mukana. Näissä puitteissa olemme jalkautuneet eri yksiköihin työyhteisötapaamisiin, joita on toteutettu noin 40. Tapaamiset ovat mahdollistaneet oikein hedelmällisiä keskusteluita, joiden perusteella on ollut hyvä pohtia, millä tavalla kehittämistyötä jatketaan.

-Palaute on ollut arvokasta ja arjen realiteettien huomioiminen kehittämistoimien suunnittelussa tuottaa yleensä suurimman hyödyn. Tavoitteita konkretisoimalla joskus kaukaisiltakin tuntuvat tärkeät strategiat saadaan pikku hiljaa osaksi jokaisen työntekijän arkea, mikä sitouttaa parhaiten meidät kaikki niitä kohden ponnistelemaan, mainitsee Paula Alatalo.

Työyhteisötapaamiset kesken

Työyhteisötapaamiset ovat kuitenkin vielä kesken reilun parinkymmenen kunnan työpaikan osalta. Henkilöstön kannalta tapaamiset olisi hyvä viedä loppuun, mutta ensi vuoden puolella henkilöstöasioiden hoitamiseen käytettävissä olevat resurssit vähenevät kuluvaan vuoteen nähden yhdellä henkilöllä.

Hallintojohtajan mielestä resurssien riittävyys olisi pitänyt turvata. Ehkä siitä mitä henkilöstöasioiden hoito pitää sisällään, ei tiedetä tarpeeksi. Kyse ei ole vain yksikkötasolla tapahtuvasta työstä, vaan jotta toimintatavat saataisiin koko kuntatasolla yhtenäistettyä, vaatii tämä hallinnon puolelta paljon panostusta.

-Perustyön tekemiseen resurssit ovat riittävät, mutta hyvin alkaneen kehittämistyön jatkamiseen ne ovat liian vähäiset. Tästä huolimatta teemme parhaamme myös ensi vuonna. Kuluvasta vuodesta ja hyvin alkaneesta yhteistyöstä haluan välittää koko henkilöstölle suuren kiitoksen, sanoo Paula Alatalo.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.