Astropolistieto hakee kunnan takausta luotolle

-Omistaja tarvitaan apuun velvoitteista suoriutumiseksi, toteaa toimitusjohtaja Atte Rantanen.

Astropolistieto Oy hakee kunnalta noin 150.000 euron takausta maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Yhtiön hallitus tekee asiasta tarkennetun esityksensä maanantaina. Tiistaina takausasia on jo kunnanhallituksen käsiteltävänä.

Astropolistieto tarvitsee kunnan takauksen pystyäkseen suoriutumaan 23 irtisanomansa työntekijän kustannusvelvoitteista muun muassa irtisanomisajan palkoista, pitämättä jääneiden lomien korvauksista ja muista vastaavista.

Toimitusjohtaja Atte Rantanen arvioi, että kustannusvelvoitteet ovat 150.000 euron luokkaa. Tammikuussa maksuun tulevat ylimääräiset kulut vetävät yhtiön talouden niin tiukalle, että omistaja eli Sodankylän kunta tarvitaan apuun. Yksinään yhtiö ei kustannuksista selviä.

Rantasen mukaan yhtiössä on pohdittu erilaisia rahoitusratkaisuja tilanteen hoitamiseksi.

-Trafin maksut tulevat kahden kuukauden viiveellä, joten pystymme kyllä hoitamaan jatkossa nyt tehtävät rahoitussitoumukset. Toisena rahoitusvaihtoehtona on nähty kyseisten laskusaatavien myyminen jollakin rahoitusyhtiölle, mutta siihen ei ole vielä ryhdytty.

Toimitusjohtaja Atte Rantanen korostaa, että Astropolistieto Oy:n toiminnan sopeuttaminen uuteen vaiheeseen vie aikaa. Hänen mukaansa sopeutus ei tapahdu yhdessä eikä kahdessa kuukaudessa. Hän laskeskelee, että plussan puolella yhtiö saattaisi olla vuonna 2014.

-Omistaja tietenkin tekee omat ratkaisunsa tilanteessa. Toivoisin, että tilanteessa nähtäisiin oikein kokonaistaloudellisuus. Yhtiöön jää edelleen paljon työntekijöitä, jotka maksavat edelleen tuloveronsa kunnalle.

Toimitusjohtaja Atte Rantanen kertoo, että Trafin sopimuksen päätyttyä yhtiön liikevaihto on vuositasolla noin miljoona euroa. Toimitusjohtajan mukaan tällä tulonmuodostuksella ja olemassa olevilla sopimuksilla yhtiö pystyy jatkamaan toimintaansa ja tulemaan taloudellisesti toimeen.

Kunnanjohtaja: Valtuusto päättää

Kunnanjohtaja Viljo Pesonen ymmärtää Astropolistieto Oy:n vaikean aseman ja hän aikoo esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle takauksen myöntämistä luotolliselle tilille. Hänen mielestään kyse ei ole varsinaisesta raha-anomuksesta.

-Takauksella turvataan, että yhtiö pystyy hoitamaan velvoitteensa ja maksamaan irtisanottujen työntekijöiden kustannukset. Kyse on yleisestä käytännöstä ja se on tilapäinen ratkaisu.

-Tulen ehdottamaan myös, että valtuusto antaisi kunnanhallitukselle oikeuden neuvotella takauksen yksityiskohdista erikseen. Yhtenä tarkoituksena on, että omistaja pystyisi seuraamaan miten luottoa yhtiössä käsitellään, sanoo Pesonen.

Kunnanjohtaja korostaa, että valtuustolle tulee takauspyynnön myötä hyvä tilaisuus keskustella yleisesti Astropolistieto Oy:n tilanteesta ja asioista laajemminkin.

-Valtuutetut saavat ottaa nyt viimeinkin kantaa, miten yhtiön suhteen edetään tulevaisuudessa. Yhtiöllä puolestaan on ensi vuonna erinomainen tilaisuus näyttää, onko sillä ylipäätään edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan, jatkaa Pesonen.

Valtuuston puheenjohtaja: Työpaikat tärkeitä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ahti Korvasen mielestä kunnalla ei ole vaihtoehtoja yhtiön nykytilanteessa. Jäljelle jääneiden työpaikkojen olemassa olo pitää turvata kunnan avulla, jos on tarpeen. Jokainen työpaikka on tärkeä.

-Syytä on kuitenkin tarkoin katsoa, kun anomus tulee, minkälaiset toiminnan mahdollisuudet yhtiöllä on  jatkossa ja miten yritys ylipäätään selviää, korostaa Korvanen.

-Onko yhtiön uusi rahoituskysymys sitten valtuuston asia, vai riittääkö siihen kunnanhallituksen päätös? Jos kunnan rahastoissa on varoja käytettävissä niin sieltä voisi nyt käyttää, mutta ellei ole niin valtuuston se on pakko päättää, jatkaa puheenjohtaja.

KH:n puheenjohtaja: Pakkopaikka

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Virtanen huomauttaa, että kunnanhallituksen rahkeet riittävät tukirahoituskysymyksissä vain tiettyyn pisteeseen saakka.

-Olen kyllä kuullut, että yhtiön auttaminen valtuuston kautta ei olisi ainoa vaihtoehto tilanteen hoitamiseksi. Mutta minun mielestäni kiertotietä ei ole, valtuustoon tällainen asian on vietävä. Päättäjät tosin ovat tällaisessa tilanteessa pakkopaikan edessä, toteaa Veikko Virtanen.

-Mutta liiketaloudellisesti ajatellen yhtiön tulevaisuus on kunnan kannalta ongelmallinen. Sen pitäisi tulla toimeen itsenäisenä taloudellisena toimijana, painottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Pari vuotta sitten Sodankylän kunta korotti Astropolistieto Oy:n osakepääomaa 350.000 eurolla.

Kunnanjohtaja Viljo Pesonen pitää takausta yhtiölle tilapäisenä ratkaisuna.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.