Kyläverkkohankkeille tukea

Nykypäivän toimivat tietoliikenneyhteydet ovat olennaisen tärkeitä niin julkisille palveluille, elinkeinoelämälle kuin kotitalouksillekin.

Optisen kuituverkon rakentaminen turvaa maaseudun asukkaiden viestinnälliset tarpeet ja edistää alueellisen tasa-arvoisuuden toteutumista haja-asutusalueiden ja taajamien asukkaiden välillä.

Lapin laajakaistahankkeiden toteutumisen maksimoimiseksi ja valokuituliittymien mahdollistamiseksi myös niillä alueilla, joille operaattorit eivät ole antaneet Laajakaista 2015 hankkeen mukaisia rakentamistarjouksia, on Lapin ELY-keskus avannut erillisen infrastruktuurihankkeiden teemahaun joka on auki 31.12.2012 asti.

Teemahaun rahoitukseen on varattuna enintään miljoona euroa jaettavaksi sillä edellytyksellä, että ELY-keskus saa käyttöönsä riittävät varat. Rahoitettavaksi tulevat kyläverkkojen suunnittelu ja rakentamishankkeet, jotka pystytään aloittamaan nopeasti ja ovat toteutettavissa vuoden 2013 loppuun mennessä.

Julkista tukea jopa 75 prosenttia

Avoinna olevan teemahaun mukaisesti rahoitettavat hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Hankkeet pisteytetään arviointilomaketta käyttäen ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin varatut määrärahat riittävät.

Julkisen tuen osuus on peräti 75 % joten yksityisen rahan osuudeksi jää 25 % ja joka edelleen jakaantuu 75 % talkootyötä ja 25 % rahaa.

Kustannusten jako esimerkiksi kyläverkolle, johon liitetään 50 tilaajaa ja hankkeen kustannusarvio on 300.000 euroa. Ely-keskuksen rahoitus tästä on 225.000 euroa ja yksityisten 75.000 euroa.

Yksityinen osuus jakaantuu talkootyöhön 56.250 euron arvosta, jolloin suoraa rahaa tarvitaan 18.750 euroa. Rahallinen kustannus tilaajaa kohden on siis 375 euroa, jos tilaajia on mainittu 50.

Kyläverkkohankkeessa toteutetaan valokuituverkko operaattorin lähimmältä liitäntäpisteeltä rakennettavan verkon liittyjien kiinteistöihin kuitenkin siten, että viimeiset 30-100metrin rakentamiskustannukset, kuitukaapelin päättäminen ja taloon sisälle tulevat laitteet eivät ole tukikelpoisia.

Lisäksi kyläverkon kytkemisestä operaattorin runkoverkkoon tulee kertaluonteinen liitäntämaksu, jonka suuruus määritellään tapauskohtaisesti.

Huomionarvoista on, että kyläverkkohanke mahdollistaa luotettavan verkon saamisen alueelle, minne kukaan operaattoreista ei ole tähän mennessä tarjonnut rakentamista.

Kokonaiskustannukset liittyjää kohden jäävät kaikissa tapauksissa merkittävästi alhaisemmiksi kuin operaattoreiden kunnille antamissa tarjouksissa. Lapin alueella käynnissä olevissa ja operaattorin tarjoamissa rankentamishankkeissa liittymiskustannukset ovat olleet kunnasta riippuen 1.300 -2.200 euroa.

Kunnissa alkaa olla kiire

Tarjolla oleva rahoitus huomioiden Pohjois- ja Itä-Lapin kuntien alueella olevien kyläyhdistysten ja osuuskuntien tulisi nyt pikaisesti lähteä toimimaan oman hankkeen käynnistämiseksi.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai kylässä toimiva osuuskunta. Kunnan ollessa hakijana julkisen tuen kokonaismäärästä 30% tulee kunnan rahoitettavaksi.

Toistaiseksi Lapin alueella on herännyt kiinnostusta kyläverkkohankkeisiin pelkästään Tunturi-Lapin seutukunnan alueella, missä on kaksi käynnistymässä olevaa ja aktiivisessa valmistelussa olevaa hanketta.

Laajakaistaa Kyliin hanke ja Pohjoisimman Lapin Leader ry avustavat omalta osaltaan hankkeen käynnistämisessä ja toimii asiantuntijana hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.