Rautatie rakenteille 10 vuoden sisällä

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Virtanen on syystä tyytyväinen. Rautatien rakentaminen Sodankylään on kokolailla varmaa kymmenen vuoden kuluessa. Sama päätelmä on tehty sekä Aalto-yliopiston että Liikenneviraston selvityksissä.

Rautatieyhteyden rakentaminen Rovaniemeltä Sodankylään tulee ajankohtaiseksi kymmenen vuoden kuluessa. Saman aikaisesti arvioidaan myös rautatieyhteyksien jatkamista Sodankylästä Jäämerelle. Vaihtoehtoisia linjauksia ovat radat Kirkkoniemeen, Tromssaan tai Narvikiin.

Tiedot käyvät ilmi Aalto-yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta, jossa selvitellään laajasti muun muassa mahdollisen Jäämeren rautatien rakentamisen vaikutuksia koko valtakunnan logistiikkaan.

Kaivostoiminnan vaikutuksia liikenneväyliin selvittelee toisaalla myös liikennevirasto ja näkemykset ovat saman suuntaisia. Kaivostoiminnan kuljetustarpeet todennäköisesti moninkertaistuvat tulevaisuudessa, minkä vuoksi rautatien rakentamiseen olisi syytä varautua Keski-Lapissa.

Sodankylän kunnan johto on edesauttanut rautatiesuunnitelmien toteutumista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Virtasen mukaan maakuntakaavassa ratavarausta Sodankylästä Rovaniemelle ei vielä ole, mutta pian on.

-Lapin liitto ja Liikennevirasto yhteistyössä suunnittelevat yhteyttä jatkossa ja ratkaisun viemistä maakuntakaavaan nopeassa aikataulussa. Ratayhteyden rakentamiseen on eri tahoilla selvä näkemys. Kymmenen vuoden mittakaavassa yhteys on rakenteilla, vahvistaa Virtanen.

Kuljetusmassaa syntyy Keski-Lapista

Liikenneviraston selvitysten perusteella kuljetusmääriltään suurimmat kaivokset toimivat tällä hetkellä Kemissä Outokumpu chrome, Kittilän Suurikuusikossa ja Sodankylän Kevitsassa.

Suunnittelussa pitkällä edenneitä kaivoshankkeita ovat Savukosken Sokli, Kolarin Hannukainen, Ranuan Suhanko ja Sodankylän Sakatti. Kaivoskuljetusten lisääntyminen tulee vaikuttamaan sekä maantie- että rautatieliikenteeseen ja myös satamien toimintaan.

Liikennevirasto painottaakin liikenneratkaisujen ja –palvelujen kehittämistä myös pohjoismaisena yhteistyönä. Uuden ratayhteyden rakentaminen edellyttää vähintään kaksi miljoonaa tonnia kuljetettavaa tavaraa vuodessa.

Lähivuosien kuljetuskysyntään vaikuttavat eniten Kolarin ja Soklin kaivokset, joiden myötä kuljetusmäärät nousevat nykyisestä 2,5 miljoonasta tonnistä 7 miljoonaan tonniin, jos kaivokset avautuvat.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Virtanen korostaa, että pidemmällä aikajänteellä kuljetustarve on syntymässä erityisesti Keski-Lapin malmivyöhykkeelle Sakatin kaivoksen vaikutuksesta. Tämän on Liikennevirastokin kirjannut selvityksiinsä. Kuljetusmäärät voivat kasvaa 2030-luvulla jopa 14 miljoonaan tonniin vuodessa.

-Tiestöt eivät sellaisia kuljetuksia kestä pitkään. Ongelmia on tullut jo nyt, kun Kevitsan kuljetukset ovat tällä hetkellä yhteensä 0,5 miljoonaa tonnia ja puunkuljetukset saman verran, huomauttaa Veikko Virtanen.

Liikenneviraston mukaan suuret massakuljetukset soveltuvatkin hyvin rautateille. Erityisesti Soklin ja Sodankylän alueen mahdollisten uusien kaivosten kuljetuksissa on tarve varautua rautateihin. Myös Soklin raideyhteyden alustava suunnittelu on käynnissä.

Liikennevirasto näkee tarpeelliseksi varautua myös olemassa olevan rautatieverkon Kolari-Kemi ja Salla-Kemijärvi parantamiseen kaivosliikenteen tarpeiden pohjalta.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.