Mistä tulot palvelujen kehittämiseen?

Olen seurannut mielenkiinnolla eri puolueitten vaaliohjelmia.  Kaikilla näyttä olevan ajatus, että tulevalla vaalikaudella jaetaan paljon hyvää ja tietysti kaikille.  Oma kannattajakunta tietysti halutaan palkita annetuista äänistä. Hyvä niin, näinhän sitä vaalien alla puhutaan ja lupaillaan ja niin varmaan pitääkin.

Itse olen kuitenkin tottunut siihen, että pitää olla ensin tuloja,  jotta jotain voi maksaa.  Palvelujen järjestäminen todella maksaa.  Jos ehdokkaat kuvittelevat, että kyllä Sodankylän kunnan tulot riittävät kaikkien uusien ehdotettujen palveluitten järjestämiseen, niin se taitaa olla todella vakava harhakuvitelma.

Valtiovallan taholta on turha odottaa lisätuloja kunnille.  Tilanne koko Suomen osalta on valitettavasti se, ettei Valtiovallan mahdollisuus tukea kuntien taloutta ainakaan kasva.  Tilanne on valitettavasti juuri päinvastoin.

Kevitsan kaivos avattiin.  Kaivoksesta odotettiin verotulojen mahtavaa kasvua.  Kuitenkin näyttää siltä, ettei odotukset  toteudu, verotulo kertymä jää aika pieneksi.  Nyt odotellaan Sakatin kaivoksen avaamista.  Sakatti tulee kuitenkin viemää vielä paljon aikaa, eikä siltäkään osin kannata liikoja odottaa, ellei tehdä asioitten hyväksi mitään.

Ainoana vahvana keinona verotulojen lisäämiseksi näen elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisen.   Sodankylän kunnan on otettava aivan uusi ote elinkeinojen puitteiden luomisessa.  Tällä hetkellä tilanne Sodankylän elinkeinojen kehittämisessä on heikko.

Kun joku yritysryhmä esittää kunnan johtaville virkamiehille ja puheenjohtajistolle todella hyvän kehittämissuunnitelman niin reaktiona ei saa olla hiljaisuus.
Kun yritystoiminta kehittyy, kehittyy myös työpaikat, verotulot kasvaa ja mahdollisuus palvelujen kehittämiseen paranevat.

Yrittäjillä on valmiutta rakentaa Kirkonkylän keskustaan jopa palvelutaloja ikääntyville ihmisille.  Kunnan satsausta ei rakentamiseen tarvita, tarvitaan vain puitteiden luomista, kaavoitusta yms. yhteistyötä.
Palvelutalolle on selvästi tarve, joten sille on kunnan taholta luotava puitteen hyvin pian.

Sodankylän kunnan tulevaisuus ja palveluiden kehittäminen on täysin riippuvainen miten Sodankylän kunnan elinkeinot kehittyy. Elinkeinojen kehittäminen on vaativa tehtävä.  Osaaminen ja tahtotila ovat ratkaisun avaimia.  Kunnan ei tarvitse lähteä rakentamaan yrityksiä itse vaan luoda yrittämiselle puitteet.

Konsernijohtaminen liittyy myös hyvin läheisesti elinkeinojen kehittämiseen.  Konsernijohtaminen edellyttää hyvää elinkeinojen ja yritysmaailman tuntemusta. Konsernijohtaminen ja valvonta on tulevan vaalikauden hyvin tärkeä kehittämiskohde.

TUOMO NEITOLA

ehdokas tulevaan valtuustoon
Sodankylän Kokoomus  

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.