Sodankylän tulevaisuus

Kunnan perustehtävä on huolehtia lapsista, sairaista ja vanhuksista – ihmisten omaa vastuuta tietenkään unohtamatta. Vanhukset haluavat asua kotona niin pitkään kuin mahdollista. Se on myös yhteiskunnan etu. Sitä on siis tuettava nykyistäkin enemmän.

Kylien tyhjentyminen ei ole kenenkään etu. Sehän aiheuttaa taajamiin asuntopulaa  ja korkeita hintoja; kauniitten maisemien katoamista ja pahaa mieltä kotiseudun rappeutumista.  Jätevesiasetuksen voimaantulo uhkaa kiihdyttää kylien autioitumista. Pitäisi tehdä isot investoinnit, vaikka niillä ei olisi juuri mitään vaikutusta ympäristöön. Maaseudun vähätuloista väestöä uhkaa miljoonien lasku.  Se uhka on torjuttava. Kunnan päättäjät asian ratkaisevat. Keinoja on, jos vain tahtoa ja rohkeutta riittää.

Selviytyäkseen velvoitteistaan kunta tarvitsee tuloja ja tarkkaa taloudenpitoa.  Tarvitsemme yritystoimintaa ja monipuolista elinkeinoelämää. Peruselinkeinoilla on edelleen tärkeä merkitys kunnan hyvinvoinnille ja sen asuttuna pysymiselle. Tätä ei pidä unohtaa eikä millään toimenpiteillä vaarantaa näiden elinkeinojen tulevaisuutta.

Sodankylä on luonnonvaroiltaan poikkeuksellisen rikas kunta. Malmivaroja lienee satojen miljardien arvosta, mutta minkä verran tuloista jää Sodankylään.  Nykyisin ei muuta kuin työpaikkojen verotulot. Se on liian vähän. Ilmaiseksi ei tule luovuttaa kansainvälisille sijoittajille kansallisomaisuuttamme. Kaivostoiminnalla ei myöskään saa tuhota arvokasta luontoamme.

Siksi on vaadittava, että tulevat kaivokset ovat maanalaisia ja ympäristöehdot sellaisia,  ettei luontoa pilata. Ei haittaa, vaikka tiukat  vaatimukset laimentaisivatkin tätä ylikuumentunutta kaivosbuumia. Ei yhden sukupolven pidä koko omaisuutta tuhlata. On ajateltava tuleviakin tulevienkin sukupolvien elinmahdollisuuksia.

Edunvalvontaamme on terästettävä.  Petkulan esimerkki sen osoittaa. Valtio maksaa kaivosyhtiön  tarvitseman tien ja samalla lakkauttaa kyläläisten tarvitseman tien.  Tämä virhe on korjattava. Seuraava valtuusto on ratkaisijan paikalla.

Kersilö sijaitsee malmirikkauksienkeskellä ja kärsii erityisesti liikenteen aiheuttamista haitoista, kun kylätietä ei ole. Vähäistä on haitan torjunta tähän saakka ollut. Ei edes alhaisempaa nopeusrajoitusta ole saatu, vaikka sen ei luulisi paljon maksavan.

Sodankylä on suurten muutosten edessä ja seuraavat päättäjät tärkeässä osassa. On pystyttävä yhteen sovittamaan arvokkaan luontomme säilyttäminen ja monipuolistuva elinkeinoelämä.  Palvelujen turvaamiseksi  meidän on saatava nykyistä suurempi osuus luonnonvarojemme tuotosta.  Asioidemme hoitajilta vaaditaan laajaa osaamista sekä rohkeaa mutta rakentavaa edunvalvontaa.

SEPPO KAARETKOSKI

Sodankylän keskustan ehdokas

Kommentoi

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.