Toimiiko kuntakonserni ja sen tytäryhtiöt?

Ihmettelen suuresti Anna Maria Jääskeläisen  kirjoitusta ”Harhaanjohtavaa ”16-17.9. Sodankylän Extrassa, jossa hän väittää Tuomo Neitolan  kirjoituksia. harhaanjohtavaksi.

Täytyy lukea värittyneiden silmälasien läpi , jos siitä saa sellaisen käsityksen, että siinä puututtaisiin lämpölaitoksen operatiiviseen toimintaan. Itse sain siitä sellaisen käsityksen, että kirjoituksessa haluttiin tuoda uusia näkemyksiä energiatalouden kehittämiseen ja herättää keskustelua millaisia mahdollisuuksia uusiutuva  teknologia lämpöhuoltoon toisi.

Kenen tällainen selvitystyö sitten kuuluu tehdä?  Kyllä se on Sodankylän kunnanvaltuusto,  joka  tavoitteenasettelussa tällaisia asioita voisi yhtiölle tavoitteeksi asettaa. On itsestään selvää, että ilman selvitystyötä eivät mitkään hankkeet etene. Tavoitteenasettelu kuuluu valtuustolle ja sen jälkeen kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle, miten sitä valvotaan.

Vielä enemmän hämmästytti,  että Jääskeläinen sanoo, että avoimuutta ei saisi tai voisi käyttää kunnan tytäryhtiöissä, vaan pitäisi piiloutua osakeyhtiölain taakse, että mitään ei kerrota.

Sodankylässä kuntakonsernin tytäryhtiöiden hallitukset ovat aivan viime vuosiin saakka toimineet, kuten lautakunnat. Nyt näyttää, että on menty toiseen äärimäisyyteen ainakin Astropolistieto Oy:n omistajaohjauksen osalta. Osakeyhtiölain varjolla hallitus ei omistajaohjausta  käytä.

Mikäli yhtiön toimintaa  uhkaa sellaiset taloudelliset menetykset,  että toiminta voi jopa loppua, tulisi yhtiön hallituksen pyytää omistajalta (kunnalta) ohjausta mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, että työpaikat säilyisivät. Kysyä, haluaako omistaja (kunta) panostaa uusien asiakkuuksien saamiseen ja miten?

Onko toimitusjohtaja kykenevä ja riittävän aktiivinen uusien töiden hankintaan vai ajetaanko yhtiötä pikkuhiljaa suoritustilaan,  jonka kulut maksavat veronmaksajat. Kaikkia päättäjiä ei tunnu huolestuttavan ihmiset ja heidän työpaikkansa. Näytetään odotettavan,  että vaalit menisivät  ohitse ja karu totuus paljastuu seuraavalle valtuustolle.

Vaikka yhtiölainsäädäntö ei oikeuta eikä velvoita yhtiötä noudattamaan konserniohjeita, niin kyllä niiden noudattaminen perustuu siihen, että tytäryhtiöiden johto toimii emoyhteisön (kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen) luottamuksen varassa.( Sodankylässä luottamus on ilmeisesti suuri, kun mitään ei tehdä, kunnanhallitus vain kyselee )

Sodankylässä olisi jo ajat sitten pitänyt uudistaa kunnan konserniohjeet. Kunnan konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm tytäryhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen, tiedonkulun tehostamiseen. Sitä edellyttää myös kuntalain  29 §:n 2 mom. ” Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta ”

Tässä on seuraavalle valtuustolle ja kunnanhallitukselle työsarkaa uudistaa konserniohjeet toimiviksi ja  samalla tarkastella tytäryhtiöiden ja yhteisöjen hallinnollista toimivuutta..

JORMA LAPPALAINEN

kunnanvaltuutettu, Kokoomus

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.