Tavoitteena tasa-arvoinen kunta

Vasemmistoliitto valmistautuu tulevalle kunnanvaltuustokaudelle entisenlaista innostusta puhkuen. Asiat kuntatason politiikassa näyttävät siltä, että Vasemmistoliittoa tarvitaan vielä.  Paljon huomiota ovat herättäneet viime aikoina presidentti Niinistön kommentit nuorison syrjäytymisestä. Presidentin huoli on aivan aiheellinen. Sodankylän kunnassakin esimerkiksi nuorten kesätyöpaikkoja on karsittu viimeisten vuosien aikana. Kehitys on ollut erittäin huolestuttavaa, sillä nuorten työllistyminen on tärkeää ja ehkäpä parhainta syrjäytymisen ehkäisyä. Vasemmistoliiton tavoitteena seuraavalle valtuustokaudelle onkin nuorten kesätyöpaikkojen lisääminen.

Hannuksenkartanoa remontoidaan parhaillaan ajanmukaiseksi vanhusten hoitokodiksi. Vanhainkotia käyttävät kuitenkin myös muut ikäihmiset kuntoutus- ja virkistyspaikkana.  Sodankylän kunnan olisi huolehdittava siitä, että vanhukset voisivat käyttää Hannuksenkartanon palveluita entiseen tapaan ja että myös syrjäkylien ikäihmisillä olisi mahdollisuus käyttää kunnan asiointipalveluita ja Hannuksenkartanon tarjoamia virkistysmahdollisuuksia.

Valitettavasti Sodankylän kunnan talous tiukkenee koko ajan. Suomen valtio rahoittaa ulkomaisia velkamaita, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös kuntien perusturvan tasoon. Kuntien pitäisi lähettää selkeitä viestejä valtiovallan suuntaan, ettei tällainen peli vetele. Kunnat ovat pakotettuja nostamaan veroäyriä ja leikkaamaan menoja paikoista, jotka usein kohdistuvat juuri pienituloisiin. Kuntavaaleissa tavallisella kuntalaisella on mahdollisuus äänestämällä esittää vastalause tällaista epätervettä kehitystä kohtaan.

Kuntatasolla on korostettava itsenäistä päätöksentekoa ja vastuullista kuntataloutta. Paljon puhuttu voimalaitosten verotus on säilytettävä kuntien oikeutena, sillä verotus on merkittävä tulonlähde kunnille. Kunnallispolitiikan on oltava myös avointa, ja äänestystulosta on kunnioitettava. Äänestystulosta ei saa mitätöidä vaaliliitoilla eikä vaalien jälkeisillä puolueitten välisillä sopimuksilla. Näin äänestäjä tietää mihin hänen äänensä käytetään.

Elämme Sodankylässä myös kaivosbuumin aikaa. Sodankylän kunnan tulisi olla aktiivisempi toimivien kaivosyhtiöitten kanssa, jotta työntekijöitten huolet ja ongelmat saataisiin ratkaistuiksi. Kunnalla on edessä vielä mittava työsarka asumiseen ja liikkumiseen liittyvissä asioissa. Yhdessä kaivosyhtiöitten kanssa olisi mietittävä lisäksi, miten peruspalvelut toteutetaan, esimerkiksi päivähoito ja peruskoulutus, ja miten kaivosmiesten mukanaan tuoma monikulttuurisuus huomioidaan.

Työsarkaa ja haasteita riittää. Vasemmistoliittokaan ei halua unohtaa maaseutua. Meillä Kersilössäkin odotellaan vielä kevyen liikenteen väylää, joka on havaittu tuiki tarpeelliseksi lisääntyneen liikenteen vuoksi. Toivon mukaan väylää aletaan rakentaa jo uudella valtuustokaudella.

JUHA KARPPINEN

Vasemmistoliitto

Kommentoi

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.