Sodankylässä tulot kasvavat, mutta niin myös menot

Sodankylän kunnan verotulot ja valtionosuudet kasvavat tänä vuonna budjetoitua suuremmiksi. Verotuloja arvioidaan tulevan nyt lähes 29,2 miljoonaa euroa ja valtionosuudet nousevat 25 miljoonaan euroon. Talouden luvut näyttävät muutenkin suotuisilta. Korkotason pysyminen alhaalla ja lainanoton siirtäminen vuoden loppupuolelle pienentävät korkokuluja jopa 260.000 eurolla.

Sodankylän menokehitys on ollut yhtälailla kasvussa. Kunnan talousjohto on arvioinut, että kulut kasvavat jopa 1,6 miljoonalla siitä, mitä talousarviossa on päätetty. Tämä tietää vuosikatteen pienenemistä 1,8 miljoonaan. Talousarviossa optimistinen puolen miljoonan euron ylijäämä putoaa näillä näkymin alle 50.000 euron.

Kunnanhallitus pyrkii hillitsemään loppuvuoden menojen kasvua. Se suosittelee, ettei viransijaisia ja muita määräaikaisia henkilöitä palkata loppuvuoden aikana. Samoin virkamiehistön tulisi pidättäytyä käyttötalouden harkinnanvaraisista kone- ja laitehankinnoista sekä koulutustilaisuuksiin tai muihin vastaaviin vapaaehtoisiin tilaisuuksiin osallistumisesta kunnan kustannuksin.

Torstaina kunnanhallitus päätti lisäksi, että se käsittelee erikseen seuraavassa kokouksessa uuden ohjeistuksen kunnan työntekijöiden sairaslomatarpeen todentamiseen tarvittavista selvityksistä, kuten lääkärintodistuksista, terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan todistuksista sekä omasta ilmoituksesta.

Käsittelyssä Kokoomuksen Pekka Heikkisen ja Anu Laukkasen mielestä uusia ohjeistuksia sairaslomien todentamiseen ei olisi tarvinnut, mutta äänin 7 – 2 kunnanhallitus aikoo ohjeistusta tarkistaa.

Perusturva tarvitsee lähes miljoonan

Menojen ylitykset tulevat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ensi viikolla. Perusturvassa kustannukset ylittyvät yhteensä 990.000 eurolla. Suurin tarve lisärahaan on sosiaalipalveluissa, joissa kulubudjetti ylittyy 410.000 eurolla.

Vanhusten huollon tarve on 150.000 euroa, perusterveydenhuollon 280.000 euroa ja erikoissairaanhoito 150.000 euroa.

Sivistystoimessa kasvaneet kustannukset aiotaan hoitaa sisäisillä toimenpiteillä. Ennakoitua enemmän kustannuksia siellä on kertynyt 270.000 euroa pääasiassa päivähoidosta.

Kehittämispalveluissa valtuustolle esitetään 270.000 euron kustannusten ylitysoikeutta. Kyse on uusien hankkeiden rahoittamisesta ja toteuttamisesta elinkeino- ja kehittämisrahaston kautta.

Teknisellä puolella rahaa tarvitaan ennakoitua enemmän erityisesti tilapalveluissa, jossa tarve on 150.000 euroa.

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.