Kuntakonsernissa touhuilu jatkuu

En voi muutakuin surulla seurata kuntakonsernin kykyä/halua noudattaa itse laatimaansa konserniohjetta sekä johdonmukaisuutta päätöksissään.

Monessa yhteydessä konsernijohto on tuonut esille, miten se voi ohjata omistamiaan yhtiötä vain yhtiökokouksen kautta. Näin on mainittu mm. lehtikirjoituksissa alkukesästä (esim. Pesonen) sekä nyt viime kunnanhallituksen kokouksen liitteessä on mainittu mm. ”Osakeyhtiössä omistaja voi yhtiökokouksen kautta vaikuttaa yhtiön asioihin. Sodankylän kunnan ohjeistuksen mukaan kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa yhtiökokoukseen jne”

Kuitenkin samassa 28.8.2012 kokouksessa kunnanhallitus pykälässä 230 antoi jopa operatiivisia ohjeita, kuinka Pyhä-Luosto Vesi Oy:n tulee järjestää latuhuolto ja antoi evästyksiä tehostaa toimintaa ja seurata tulokehitystä.

Pidän hyvin kummallisena ja outona tilannetta, jossa konserniohjaus voi osaomistamaansa (32,5%) yhtiöön antaa jopa operatiivisen toiminnan järjestämistä koskevia määräyksiä tai ohjeita, mutta toisaalta konserniohjauksesta vastaava elin ei voi edes puhua kokouksessaan täysin 100% omistamansa yhtiön asioista millään tasolla (28.8.2012 saakka näin)
muutakuin höpöttämällä yhtiökokousedustajan evästämisellä.

En voi kuin ihmetellä tätä epäjohdonmukaisuutta ja toisaalta konserniohjeen ja osakeyhtiölain tulkintaa. Tämä on touhuilua jos mitä! Yhtiötä johdetaan omistajuuden kautta käyttämällä omistajan ääntä ja omistajan valtaa.

Toisen yhtiön osalta olen jo yli vuosi sitten ilmaissut silloisessa kevään 2011 vastineessani, että metsään ollaan menossa ja lujaa ja konserniohjauksen tulisi selvittää tilanne missä mennään oikeasti.

Mikäli varoitukseni ja huoleni, jonka toin vastineessani esille olisi edes käsitelty kunnahallituksessa, olisi omistajalla ollut aikaa toimia omistajaohjauksessa. Konserniohjaus käsittää myös riskienhallinnan seurannan. Nyt on silmät haluttu ummistaa yli vuoden ajan täysin.

Kevään 2012 selvityspyynnössäni pyysin selvitystä kahdeksaan kohtaan. Mihinkään en niistä saanut vastausta. Tämäkö on hyvää hallintotapaa? Eikö hyvän hallintotapaan kuulu vastata selvityspyynnössä kysyttyihin asioihin? Ihmettelen myös miksi selvityspyyntö ei ollut julkisuuslain mukaan esityslistan liitteenä?

Varsinaisessa selvityspyynnössä ei ollut yrityssalaisuuksia tai muita niihin rinnastettavia seikkoja. Eikö tämän asiakirjan olisi tullut olla julkinen, jotta kuntalaiset voivat arvioida valitsemiensa luottamushenkilöiden toimintaa kriittisestikin?

Selvityspyynnön liitteissä oli salassa pidettävää tietoa, mutta ne olinkin ilmoittanut salassa pidettäviksi. Ehkä ei haluttu paljastaa kuntalaisille joitakin ikäviäkin kysymyksiä eikä niihin haluttu myöskään antaa minulle vastauksia.

Myöskään edes tämän kevään 2012 selvityspyyntöni ei aiheuttanut mitään toimia konserniohjauksessa, vaikka hyvin suoraan toin esille edelleen huoleni ja näkemyksen etteikö tosiaan jo olisi aika tarkistaa faktat.

Enkä ole ainoa, joka on saman näkemyksen tuonut esille. Lopputulema oli, että asiasta ei edes suostuttu keskustelemaan kunnanhallituksessa, ennen kuin nyt pyytämällä selvitystä taloudellisesta tilasta.

Valitettavasti minun mielestäni tämä tuli puolitoista vuotta lähes liian myöhään. Jos kunta haluaa toimia ”yrittäjänä” sen tulisi kantaa vastuunsa myös työntekijöilleen ohjaamalla yritystä niin kuin yrittäjän kuuluu ja käyttämällä omistajuutensa mukana tuomaa valtaa ja toisaalta velvollisuuksia.

Ihmettelen edelleen, miksi kunnanhallitus pyytää selvitystä yhtiöltä. Miksi ei käytetä ulkopuolista asiantuntijaa, kuten Pesonen keväällä 2011 kertoi minulle. Ilmeisesti tällä kertomuksella oli aivan toinen tarkoitus.

Olen jo kevään 2012 selvityspyynnössä ja siihen liittyvässä kirjelmöinnissä tuonut hyvin selvästi näkemykseni perusteluineen yhtiön hallituksen ja johdon kykyyn ohjata yhtiötä ja toisaalta annettujen tietojen yksipuoliseen katsantokantaan, jopa virheellisyyksiin.

Mielestäni nyt tällä lähes puolentoista vuoden ”touhuilulla” kunnan konserniohjaus sekä yhtiön johto ja hallitus ovat
ajaneet asiat siihen pisteeseen, että vanhan sanonnan mukaan ”on turha on enää pyllistellä kun paskat on jo housussa”.

Jos huonosti käy (kuten epäilen) kunnankonserniohjaus ja etenkin yhtiön hallitus on vastuussa 60 työpaikan alasajosta.

Suurimpina kärsijöinä ovat nämä mahdollisesti 60 työpaikkansa menettävää henkilöä sekä heidän perheensä. Myös välillisiä menetyksiä tulee väistämättä, ostovoima vähenee jne. Eli puhutaan jopa muutaman sadan ihmisen elämästä
johon tällä osaamattomalla ja tahtomattomalla toiminnalla vaikutetaan.

Surullista touhuilua, hyvin surullista touhuilua.

JARI HAKKARAINEN

Kommentoi

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.