Astropolistiedon kohtalo on markkinaoikeuden varassa

Toimitusjohtaja Atte Rantanen kyselee kokonaisvaltaisen edun perään. Onko kysymys kokonaisvaltaisesta edusta, jos työpaikkoja synnytetään Espanjaan suomalaisten veronmaksajien kustannuksella?

Markkinaoikeus ratkaisee Astropolistieto Oy:n kohtalon syksyn aikana. Kilpailuoikeudellisten ja julkisten hankintojen erimielisyyksiä ratkova erityistuomioistuin ottaa kantaa Liikenteen Turvallisuusviraston eli Trafin palvelujen kilpailuttamisesta tehtyyn valitukseen. Jos valitus menee oikeudessa nurin on Astropolistieto vakavien vaikeuksien äärellä.

Trafi kilpailutti keväällä puhelinvaihteensa ja veroneuvonnan hoitamisen useilla call center –yrityksillä sodankyläläinen Astropolistieto mukaan lukien. Kilpailun voitti henkilöstöpalveluyritys Argenta Oy, jonka tarjous oli niin edullinen, että se alkoi herättää epäilyksiä kilpakumppaneissa.

Sittemmin kävi ilmi, että Argenta aikoo hoitaa Trafin puhelinvaihteen ja ajoneuvoveropalvelut Espanjassa, jonne se perustaa suuren asiakaspalvelukeskuksen. Palvelukeskus toimii suomen kielellä. Argent käyttää
palvelujen tuottamisessa Trafille huomattavasti vähemmän henkilökuntaa kuin kilpailijansa. Sen lisäksi työvoimakustannukset ovat Espanjassa noin 30 prosenttia edullisemmat.

Näillä perusteilla Argentan tarjous oli jopa 700.000 euroa Astropolistieto Oy:n tarjousta edullisempi. Ero Elisan jättämään tarjoukseen kohosi jo 900.000 euroon. Astropolistieto Oy teki valinnasta valituksen
Markkinaoikeuteen, joka on jo saanut vastineet Argentalta ja Trafilta.

Mikä onkaan kokonais-
taloudellinen etu?

Astropolistieto Oy on hoitanut Trafin palveluja vuodesta 2007. Toimitusjohtaja Atte Rantanen on hyvin perillä siitä, mitä palvelujen hoitaminen yritykseltä vaatii. Trafin ajoneuvoveroneuvonta edellyttää
henkilöstöltä hyvää perehtyneisyyttä aiheeseen, joskus jopa juridista osaamista.

-Tiedämme kokemuksesta, kuinka paljon puhelinvaihde ja veropalvelut tarvitsevat henkilöstöä ja siinä valossa kilpailun voittanut tarjous ei ole realistinen. Sillä väkimäärällä palveluja ei kyetä tuottamaan. Tarjoajan resurssit eivät ole riittävät, kuten Trafi tarjouspyynnössä on edellyttänyt, Rantala sanoo suoraan.

-Eri asia sitten on, tukeeko Espanjan valtio Argentin palvelukeskuksen perustamista. Suomen valtion kannalta kyse on siitä, että verotulot valuvat myös jatkossa Espanjaan. Onko suomalaisten veronmaksajien
tuettava työpaikkojen syntymistä Espanjaan, kyselee Rantanen aiheellisesti.

Trafi valintapäätöstään tehdessään on painottanut hyväksymänsä tarjouksen kokonaistaloudellista edullisuutta. Viraston itsensä kannalta valinnassa siitä on varmasti kysymys. Mutta onko kysymys kokonaistaloudellisesta edusta, jos verovaroin ryhdytään ylläpitämään työpaikkoja, joiden sijainti on
Espanjassa?

Toinen kiistanalainen seikka palvelutuotannon siirtämisessä Espanjaan on suomalainen tietoturvakysymys. Atte Rantanen epäilee, että Trafin ylläpitäminen henkilörekisterien käsitteleminen saattaa vaarantaa
suomalaisautoilijoiden tietoturvan.

Sopimus palvelujen hoitamisesta Trafin kanssa on merkinnyt Astropolistieto Oy:lle vuosittain noin 1,5 miljoonan euron tuloa. Tämä on reilusti yli puolet yhtiön koko liikevaihdosta, joka on vaihdellut vuosittain 2,2 – 2,3 miljoonaa euron välillä. Trafin menetys Espanjaan tietäisi sodankyläläisyhtiölle siis vakavia vaikeuksia.

Irtisanomisia
voi olla edessä

Takapakkia Astropolistieto koki taannoin myös osoitepalveluihin liittyvässä kilpailutuksessa. Kilpailun voitti Elisa, mikä merkitsi 220.000 euron liikevaihdon menetystä palvelua aiemmin hoitaneelle Astropolistiedolle.
Elisa on hoitanut osoitepalvelua kuluvan vuoden alusta.

Atte Rantanen laskee, että tämä tuottojen menetys on kuitattu sillä, että yhtiössä toimineet kaksi kunnan virkamiestä palasi kuntaan töihin.

Mikäli valitus Markkinaoikeudessa ei tuota oikeaa tulosta Trafin kanssa tehdyn sopimuksen alasajo tapahtuu kahdessa vaiheessa. Lokakuun lopussa päättyy vaihteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja ensi tammikuun lopussa veroneuvontatehtävät.

Atte Rantasen mukaan puhelinvaihteen hoitamisen päättyminen ei juurikaan vaikuta yhtiön toimintoihin, mutta toiseen vaiheen lähestyminen merkitsee yt-neuvottelujen käynnistämistä henkilöstön kanssa.

Toimitusjohtajan mukaan irtisanomisilta ei voida välttyä tuossa tilanteessa, jos yritys aiotaan pitää pystyssä ja ellei uusia asiakkuuksia saada riittävästi.

-Ymmärrän hyvin, että työntekijöiden päässä velloo, että jatkuvatko työt vai eivät. Olemme kertoneet henkilöstölle saaduista uusista asiakkuuksista sitä mukaan kuin se on ollut mahdollista. Uskon ja luotan, että ikävistä asioista huolimatta päästään eteenpäin, vakuuttaa Rantanen.

60 työntekijää

Astropolistieto Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Sodankylän kunta, joka joulukuussa 2010 valtuuston päätöksellä korotti yhtiön osakepääomaa 350.000 eurolla. Tästä summasta noin 200.000 eurolla maksettiin
kunnan omia saatavia yhtiöstä, joita oli kertynyt vuokrina ja päivystyshenkilöiden palkkoina vuosilta 2009 ja 2010.

Yhteistyö Trafin kanssa nosti Astropolistiedon joksikin aikaa taloudellisesti menestyväksi ja näkyväksikin toimijaksi call center –tyyppisenä tele- ja informaatiopalveluyrityksenä koko valtakunnassa. Eräässä vaiheessa yritystä pyrittiin jopa ostattelemaan Sodankylän kunnalta.

Tällä hetkellä Astropolistieto Oy:ssä työskentelee noin 60 työntekijää. Heistä yli 40 on vakinaisia, määräaikaisia on yhdeksän ja tuntityöntekijöitä reilut puolenkymmentä. Kunnanhallitus on pyytänyt yhtiöltä selvityksen nykyisestä tilanteesta. –TN

Kommentoi

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/sodank1/www.sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/themes/SV/comments.php on line 50

Sinun pitää kirjautua sisään voidaksesi kommentoida.